C++ OOP - юни 2023

Към събитието

Детайли

Описание

Курсът "C++ OOP" навлиза по-дълбоко в спецификите на езика C++ и разглежда по-сложни тематики. В курса изцяло се обръща внимание на особеностите на обектно-ориентираното програмиране със C++. Студентите ще започнат от създаването на класове и обекти, като същевременно ще обърнат внимание и на концепциите за създаване на конструктори и деструктори, както и на наследяване и полиморфизъм. Не на последно място по важност, ще се научат да подреждат правилно кода в големи по обем проекти, като по този начин ще получат истински организиран код. Ще се запознаят и с основните принципи на обектно-ориентираното програмиране със C++, които са неизменна част от езика.

Към събитието